Dubrovnik,
biser Jadrana

Trebate više informacija: tel: 0800 200 201 e-adresa: support@avant2go.hr

Dubrovnik


Dubrovnik (lat. Ragusium) je grad na jugu Hrvatske. Ime je dobio po hrastovoj šumi, dubravi. Administrativno je središte Dubrovačko-neretvanske županije i jedno od najvažnijih povijesno-turističkih središta Hrvatske. Godine 1979. grad Dubrovnik dodan je na UNESCO-ov popis Svjetske baštine.

Prosperitet grada Dubrovnika oduvijek se temeljio na pomorskoj trgovini. U srednjem vijeku postao je kao Dubrovačka Republika jedini grad-država na istočnoj obali Jadrana koji je konkurirao Mletačkoj Republici. Uz svoje bogatstvo i diplomaciju, grad je postigao izvanredan stupanj razvoja, posebno tijekom 15. i 16. stoljeća. Dubrovnik je bio jedan od središta razvitka hrvatskog jezika i književnosti te su u njemu stvarali mnogi značajni hrvatski pjesnici, dramatičari, slikari, matematičari, fizičari i drugi učenjaci.

Avant2Go paketi

Uživajte u vožnji bez posjedovanja automobila.

Plaćate samo koliko koristite vozilo.

Dnevna tarifa* Noćna tarifa ** Kilometraža Min. cijena najma Najviša dnevna cijena najma (24 sata)***
Za potrebe obračuna Avant2Go usluge brajaju se minute trajanja najma i prijeđeni kilometri.
- U slučaju da je zbroj obračunatih minuta i kilometara manji od minimalne cijene najma, primijenjuje se minimalna cijena najma za pojedino Avant2Go vozilo iz tablice. Minimalna cijena vrijedi isključivo unutar regije.
- * Dnevna tarifa vrijedi od 8 do 18 sati.
- ** Noćna tarifa vrijedi od 18 do 8 sati.
- *** Kada korisnik dosegne najvišu dnevnu cijenu najma, takav obračun se primijenjuje 24 sata od početka najma.

Redovni cjenik registracije i smanjenja odbitne franšize

Upisnina (registracija + praktična prezentacija)

99kn / jednokratni iznos

Smanjenje odbitne franšize* sa 2.000 kn na 1.000 kn

350 kn / godišnje

Smanjenje odbitne franšize* sa 2.000 kn na 0 kn

750 kn / godišnje

*Odbitna franšiza je najveći mogući trošak sudjelovanja u šteti vozila u slučaju krivnje Korisnika.

Lokacije
Karta