Zračna luka Dubrovnik,
Sletite u grad bez buke i bez emisija

Trebate više informacija: tel: 0800 200 201 e-adresa: support@avant2go.hr


Avant2Go paketi

Uživajte u vožnji bez posjedovanja automobila.

Plaćate samo koliko koristite vozilo.

Dnevna tarifa* Noćna tarifa ** Kilometraža Min. cijena najma Najviša dnevna cijena najma (24 sata)***
Za potrebe obračuna Avant2Go usluge brajaju se minute trajanja najma i prijeđeni kilometri.
- U slučaju da je zbroj obračunatih minuta i kilometara manji od minimalne cijene najma, primijenjuje se minimalna cijena najma za pojedino Avant2Go vozilo iz tablice. Minimalna cijena vrijedi isključivo unutar regije.
- * Dnevna tarifa vrijedi od 8 do 18 sati.
- ** Noćna tarifa vrijedi od 18 do 8 sati.
- *** Kada korisnik dosegne najvišu dnevnu cijenu najma, takav obračun se primijenjuje 24 sata od početka najma.

Redovni cjenik registracije i smanjenja odbitne franšize

Upisnina (registracija + praktična prezentacija)

99kn / jednokratni iznos

Smanjenje odbitne franšize* sa 2.000 kn na 1.000 kn

350 kn / godišnje

Smanjenje odbitne franšize* sa 2.000 kn na 0 kn

750 kn / godišnje

*Odbitna franšiza je najveći mogući trošak sudjelovanja u šteti vozila u slučaju krivnje Korisnika.

Lokacije
Karta