Pravila o registraciji

PRAVILA O REGISTRACIJI ZA FIZIČKE OSOBE


1. PONUDITELJ KORIŠTENJA ELEKTRIČNIH VOZILA »Avant2Go«

Tvrtka: AVANT CAR d.o.o.

Sjedište: Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb, Hrvatska

POZIVNI CENTAR: 0800 200 201 (svaki dan od 00:00 do 24:00 sati svakog dana tijekom godine)

E-pošta: support@avant2go.hr

Internet stranica: http://www.avant2go.hr/

Bankovni račun: HR9023400091110700601 u Privredna banka Zagreb d.d.

OIB: 78707119336

Porezni broj: HR 78707119336

 

2. KORIŠTENJE I ZNAČENJE IZRAZA

2.1. Izrazi u ovim pravilima o registraciji koji se odnose na osobe navedeni su u obliku muškog roda i jednako se odnose i na žene i muškarce.

2.2. U ovim pravilima izrazi imaju sljedeće značenje:

~ ponuditelj ili AVANT CAR d.o.o. ili Avant Car ponuditelj je korištenja električnih vozila „Avant2Go”,

~ korištenje (car sharing) ili korištenje električnih vozila „Avant2Go” (car sharing „Avant2Go”) je kratkoročno iznajmljivanje električnih vozila „Avant2Go” na unaprijed određenim lokacijama (stanicama) 24 sata dnevno, svaki dan u godini,

~ Sustav „Avant2Go“ je logično povezana cjelina Ugovorne dokumentacije, mobilne aplikacije „Avant2Go” (APP) i druge dokumentacije ponuditelja Avant Car, koji Korisniku omogućuje korištenje električnih vozila „Avant2Go“ na području Republike Hrvatske,

~ registracija u Sustav „Avant2Go“ je postupak, sastavljen od  četiri koraka. Korisnik može koristiti električna vozila „Avant2Go“, samo nakon uspješno završenog postupka registracije Člana/Korisnika u Sustav „Avant2Go“,

~ aktivacija Korisnika u Sustav „Avant2Go“ ili aktivacija APP je zadnji korak u postupku registracije u Sustav „Avant2Go“, kada Korisnik može koristiti električna vozila „Avant2Go“,

~ APP ili Mobilna aplikacija „Avant2Go“ je aplikacija putem koje djeluje Sustav „Avant2Go“,

~ Ugovorna dokumentacija uključuje Članski ugovor, Opće uvjete, Cjenik, Popis stanica i ova Pravila. Trenutno važeća ugovorna dokumentacija (osim Članskog ugovora) uvijek je dostupna u Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go“ (APP),

~ Ostala dokumentacija su Često postavljana pitanja i odgovori (FAQ), zaštita osobnih podataka, Uvjeti korištenja APP i internet stranice ponuditelja, Izjava o privatnosti i druge relevantne upute, preporuke i informacije ponuditelja Avant Car. Trenutno važeća ostala dokumentacija  Ponuditelja Avant Car uvijek je dostupna na mrežnoj adresi http://www.avant2go.hr / i u Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go“ (APP),

~ Lokacija ili lokacija „Avant2Go“ je mjesto gdje je moguće električno vozilo „Avant2Go“ preuzeti na korištenje i na kojem je moguć povrat električnog vozila „Avant2Go“ iz korištenja. Trenutno ažurirani Popis stanica objavljen je na mrežnoj stranici http://www.avant2go.hr / i u Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go“ (APP),

~ Članski ugovor ili Članski ugovor o korištenju električnih vozila „Avant2Go“ je ugovor s kojim se prije završetka registracije Korisnika u Sustav „Avant2Go“ dogovaraju prava i obveze Člana, Korisnika i Platitelja korištenja električnih vozila „Avant2Go“,

~ Član je fizička osoba koja sklapa Članski ugovor o korištenju električnih vozila „Avant2Go” i usvaja Opće uvjete korištenja električnih vozila „Avant2Go” i druga pravila Sustava „Avant2Go“.

~ Korisnik je fizička osoba koja na temelju Članskog ugovora ima pravo na korištenje električnog vozila „Avant2Go“.

~ Platitelj osoba koja se obvezuje podmiriti naknadu za korištenje električnih vozila „Avant2Go” i moguće druge troškove koji proizlaze iz razmjene električnih vozila „Avant2Go” od strane Korisnika. U pravilu, Platitelj je jednak Članu, osim u slučajevima kada u njegovo ime obveze plaćanja preuzima treća osoba koja nije Član odnosno Korisnik (npr. Član / Korisnik je vozač Platitelja koji ne može voziti električno vozilo odnosno ne može dobiti dozvolu za vožnju zbog tjelesnih prepreka, ili je Platitelj roditelj ili supružnik, ili druga povezana osoba s Članom / Korisnikom ili u slučaju postojanja drugih opravdanih razloga odnosno prepreka,

~ Opći uvjeti ili Opći uvjeti korištenja električna vozila „Avant2Go“ su pravila korištenja električnih vozila „Avant2Go” koja se primjenjuju uz Članski ugovor i drugu Ugovornu dokumentaciju (ova pravila, Cjenik i Popis stanica),

~ Cjenik je trenutno važeći jednostrani dokument ponuditelja Avant Car, koji određuje visinu naknada i drugih troškova koji proizlaze iz korištenja električnih vozila „Avant2Go” i nude povremene promotivne pakete. Sve cijene uključuju PDV od 25%.

~ Pozivni centar pruža Korisnicima operativnu pomoć 24 sata dnevno svaki dan u godini (24/7).

 

3. POSTUPAK REGISTRACIJE U SUSTAV „Avant2Go”

3.1. Korisnik može sukoristiti električna vozila „Avant2Go” nakon registracije u Sustav „Avant2Go“. Postupak registracije u Sustav „Avant2Go” uključuje sljedeće korake detaljnije utvrđene u nastavku:

~ Korak 1: besplatan prijenos Mobilne aplikacije „Avant2Go“ (APP) na pametni telefon Člana / Korisnika

~ Korak 2: Prijava u Sustav „Avant2Go“ i plaćanje upisnine ili kupnja promotivnog paketa (ukoliko su u ponudi u trenutku prijave),

~ Korak 3: Pružanje dodatnih informacija potrebnih za verifikaciju identiteta korisnika i  potpisČlanskog ugovora o korištenju vozila „Avant2Go” i potvrda Ugovorne i druge dokumentacije,

~ Korak 4: Završetak registracije u Sustav „Avant2Go” s aktivacijom Mobilne aplikacije „Avant2Go“.

3.2. Ponuditelj Avant Car preporučuje da Član / Korisnik prije prijave u Sustav „Avant2Go” provjeri dostupnost korištenja električnih vozila „Avant2Go” na području svojeg kretanja prema Popisu stanica koji je objavljen u Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go” (APP) i na mrežnoj stranici http://www.avant2go.hr/.

3.3. Korisnik se u sustav Avant2Go može učlaniti i kupiti registracijski paket, također putem ovlaštenog ugovornog partner, tj zastupnika Ponuditelja Avant Car. U tom slučaju korisnik slijedi upute za registraciju na web stranici zastupnika, plaća upisninu i kupi paket za korištenje električnih vozila „Avant2Go“, potpisuje tj. sklopi Ugovor o članstvu s Ponuditeljem Avant Car te prihvaća Opće uvjete poslovanja korištenja električnih vozila "Avant2Go" i ova Pravila korištenja i registracije. Bez obzira na način registracije, korištenje usluga „Avant2Go“ odvija se putem mobilne aplikacije „Avant2Go“ koju Korisnik mora aktivirati prije početka korištenja usluga (kao što je opisano u koraku 4 ovih pravila). Postojeći Korisnik može izvršiti kupnju pakete putem zastupnika.  Zastupnik može izdati račun Korisniku u ime i za račun Avant Car Pružatelja za svaku kupnju upisnine tj. Paketa za vožnju električnih vozila „Avant2Go“ koja se izvrši putem web stranice zastupnika. U tom slučaju naplata i plaćanje vršit će se u skladu s uvjetima zastupnika. U slučaju sumnje je li račun izdao zastupnik, Korisnik može kontaktirati Ponuditelja Avant Car putem e-mail adrese: support@avantcar.hr.

4. KORAK 1: PREUZIMANJE MOBILNE APLIKACIJE „Avant2Go”

4.1. Mobilna aplikacija „Avant2Go” (APP) funkcionira u okruženju operacijskog sustava iOS (najmanje 9.0 verzija) i Android (najmanje 4.1 verzija). Pametni mobilni telefon, na kojeg se instalira APP, odgovarajuće operativno okruženje u kojem APP funkcionira i funkcionalna internetska veza (preporučljiva LTE/4G) osigurava sam Član / Korisnik.

4.2. APP je jednostavno dostupan i objavljen na „Apple Store“ i „Google Play“.

4.3. Korisnik putem standardnog postupka besplatno prenosi APP na svoj mobilni telefon s operacijskim sustavom iz „Apple Store” ili „Google Play”.

4.4. Ponuditelj Avant Car Mobilnu aplikaciju „Avant2Go” predaje Korisniku na uporabu, bez dodatne naknade ili pristojbe, dok su troškovi prijenosa, postavljanja i korištenja APP isključivo troškovi Korisnika prema cjeniku njegova mobilnog operatera.

 

5. KORAK 2: PRIJAVA U SUSTAV „Avant2Go”

5.1. Član – osoba koja se želi registrirati u Sustav „Avant2Go”, osobno se prijavljuje u Sustav „Avant2Go” u sjedištu ponuditelja AVANT CAR d.o.o. u u Zagrebu, Savska Opatovina 36.

5.2. Prilikom prijave u sustav “Avant2Go” Korisnik ulazi u točku 5.4. u kojima samostalno bira osobnu lozinku ili autentifikacijski kod, koji se mora sastojati od najmanje 8 (osam) znakova (brojeva i slova, osim crtica). Odabrana lozinka je kodirana i vidljiva samo Korisniku. Ponuditelj Avant Car nema pristup lozinci niti u jednom trenutku. Odabranom osobnom lozinkom Korisnik aktivira mobilnu aplikaciju “Avant2Go”. Korisnik je dužan čuvati osobnu lozinku kao tajnu i ne smije odati niti prenijeti na korištenje bilo kojoj drugoj osobi.

5.3. Osnovni uvjeti za prijavu Člana / Korisnika su:

~ Član – osoba s prebivalištem u Republici Hrvatske (stanovnik, stalno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a stranac, privremeno ili stalno boravište ili je u radnom odnosu s poslodavcem sa sjedištem u Republici Hrvatskoj),

~ Korisnik je star više od 21 godinu i ima važeću vozačku dozvolu najmanje 1 godinu,

~ Član / Platitelj ima otvoren bankovni tekući račun / u Republici Hrvatskoj i važeću kreditnu karticu (Visa, Mastercard, Diners,) za vrijeme trajanja Članskog ugovora,

~ Član / Korisnik / Platitelj –nije u postupku osobnog stečaja, nema blokiran bankovni račun i nema nepodmirenih dospjelih obveza prema ponuditelju Avant Car,

5.4. Za uspješnu prijavu u profil Korisnik  osigurava:

- osobne podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, porezni broj, adresa e-pošte i broj telefona, državljanstvo

- podatke o važećoj vozačkoj dozvoli: broj, tijelo vlasti i datum izdavanja, datum valjanosti,

Ukoliko Član / Korisnik nije Platitelj odnosno Platitelj je treća osoba (osoba s tjelesnim nedostacima, kada je Član / Korisnik njezin vozač ili roditelj ili supružnik ili bilo koja druga povezana osoba), Član također osigurava sve podatke o toj osobi - imatelja sredstva plaćanja,

- plaćanje prve kupnje (naknada za upis ili odabrani promotivni paket),

 Datum valjanosti vozačke dozvole.5.4. Plaćanje prve kupnje, upisnine ili odabranog promotivnog paketa,korisnik može izvršiti:

~ plaćanjem putem interneta (potrebna VISA, ili Mastercard, Diners),

~ plaćanjem na šalteru ponuditelja Avant Car (osobna prijava),

~ na transakcijski račun ponuditelja:

- AVANT CAR d.o.o., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb,

- broj bankovnog računa HR9023400091110700601 u Privredna banka Zagreb d.d.,

- svrha plaćanja SUPP,

- poziv na broj Član prima prilikom registracije odnosno potvrdom na e-poštu prilikom prijave.

Član / Platitelj prvu kupnja obično obavlja prilikom podnošenja prijave odnosno najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana upisa u Sustav „Avant2Go”, inače se smatra da je prijava povučena.

 

6. KORAK 3: POTPIS ČLANSKOG UGOVORA I POTVRDA IDENTITETA KORISNIKA

6..1. Nakon uspješne prijave Člana u Sustav „Avant2Go član osobno u sjedištu Ponuditelja Avant Car, ali I digitalno potpisuje Članski ugovor o korištenju vozila „Avant2Go”, a

Sa potpisom  Članskog ugovora Član izričito izjavljuje da prihvaća i da je upoznat s Ugovornom dokumentacijom (Članski ugovor, Opći uvjeti korištenja električnih vozila „Avant2Go”, Cjenik, Popis lokacija i ova Pravila o registraciji)  i potvrđuje da je upoznat sa sadržajem druge dokumentacije (Često postavljana pitanja i odgovori (FAQ), Politika zaštite osobnih podataka, Uvjeti korištenja APP i internet stranice ponuditelja, Politika privatnosti i druge relevantne upute, preporuke i informacije ponuditelja) i da ga prihvaća. Trenutno važeća Ugovorna i druga dokumentacija je uvijek dostupna u Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go” (APP).

6.2. Potpis Ugovora o Članstvu i provjera identiteta Korisnika, može se izvršiti na sljedeće načine:

Opcija 1:

·        Korisnik se javlja u jednu od poslovnica Ponuditelja Avant car , gdje fizički potpisuje Ugovor o članstvu i4 na uvid daje važeću vozačku dozvolu, te isto tako, omogućuje Ponuditelju Avant car skeniranje vozačke dozvole Korisnika.

Opcija 2:

·        Korisnik skenira prednju i stražnju stranu vozačke dozvolei pošalje Ponuditelju Avant Car putem e-mail adrese: support@avant2go.hr.

 Opcija 3:

·        Ukoliko Mobilna aplikacija Avant2Go to omogućuje, Korisnik prilikom unosa podataka o vozačkoj dozvoli može odabrati opciju: “Želim brzu registraciju slanjem svoje fotografije”, te u sljedećem koraku Mobilnom aplikacijom “Avant2Go” uslikati prednju i stražnju stranu važeće vozačke dozvole i svoju fotografiju (“selfie”), te učitati na aplikaciju,

·        Korisnik na unesenu e-mail adresu prima e-mail s uputama za  digitalni potpis Ugovora o članstvu na daljinu, te slijedi dobivene upute i digitalno potpisuje Ugovor o članstvu.

·        Korisnik na e-mail dobiva sken potpisanog Ugovora o članstvu

·        Ukoliko Mobilna aplikacija ne dopušta korak 1, pod ovom opcijom 3 Korisnik skenira svoju vozačku dozvolu i šalje sken  e-mailom na e-mail adresu: support@avant2go.hr.

Osim toga, Ponuditelj Avant Car može od korisnika zahtijevati dostavu dokaza o adresi stanovanja (npr. račun za struju, vodu i sl.), pri čemu dostavljeni dokument ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana dostave.

 

7. KORAK 4: ZAVRŠETAK REGISTRACIJE U SUSTAV „Avant2Go“

7.1. Završetak registracije u Sustav „Avant2Go” obavlja se aktiviranjem Korisnika.

7.2.Nakon aktivacije Korisnika od strane Ponuditelja Avant car, Korisnik može početi sa korištenjem električnih vozila „Avant2Go”..

7.3. Mobilna aplikacija „Avant2Go” ima ključno značenje za cjelokupno korištenje električnih vozila „Avant2Go” i koristi se za:

~ rezervaciju električnog vozila „Avant2Go”,

~ sklapanje Ugovora o svakom korištenju električnog vozila „Avant2Go” na daljinu,

~ otključavanje i zaključavanje vozila,

~ završetak korištenja električnog vozila „Avant2Go”,

~ utvrđivanje vremena preuzimanja i vraćanja električnog vozila „Avant2Go”,

~ utvrđivanje odnosno potvrđivanje ostalih relevantnih činjenica s obzirom na korištenje vozila, kao što proizlazi iz Članskog ugovora o korištenju električnih vozila „Avant2Go” i Općih uvjeta korištenja električnih vozila „Avant2Go”.

 

8. ODBIJANJE PRIJAVE ILI REGISTRACIJE ČLANA

8.1. Ponuditelj Avant car može u bilo kojem trenutku tijekom postupka registracije Korisnika u sustavu “Avant2GO”, uključujući i nakon potpisivanja Ugovora o članstvu, odbiti prijavu ili registraciju Korisnika. Između ostalog, razlog odbijanja može biti:

·        Neplaćanje  upisnine ili ne-kupnja odabranog registracijskog odnosno promotivnog paketa

·        Nepotpuni i/ili očito netočni ili neistiniti podaci, odnosno neusklađenost podataka koje je Korisnik naveo prilikom registracije i podataka iz dostavljene dokumentacije

·        Neispunjavanje osnovnih uvjeta Člana/Korisnika/Platitelja definiranih točkom 5.3. ovih Pravila

·        Član/uPlatitelj odbije dostaviti ovlaštenje za prijenos sredstava (jamčevinu) ili ne dostavi drugi instrument osiguranja

·        Platitelj – treća osoba osobno ne potpisuje odgovarajuću suglasnost prilikom predaje traženih dokumenata

·        Korisnik ima nepodmirene obveze prema društvima, koja su prema odredbama zakona kojim se uređuju trgovačka društva, povezana sa Ponuditeljem Avant Car  ili koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Ponuditelja Avant Car

·        Drugi razlozi prema internoj provjeri Člana/Korisnika/Platitelja I prema vlastitoj procjeni Ponuditelja Avant Car otežavaju ili onemogućuju sklapanje ugovornog odnosa.

8.2. U slučaju odbijanja registracije Korisnika, Ponuditelj Avant Car nema nikakve obveze prema Korisniku, osim obveze povrata već izvršene uplate, pri čemu Ponuditelj Avant Car zadržava pravo zadržati već izvršenu uplatu u iznosu od administrativnog troška Ponuditelja Avant Car za obradu odbijene prijave Člana prema cjeniku Ponuditelja Avant Car, dok se preostali uplaćeni iznos vraća Članu/Uplatitelju u roku od 8 (osam) dana od dana odbijanja.

8.3. U slučaju odbijanja registracije Korisnika u sustavu “Avant2Go”, Ponuditelj Avant Car nije dužan dati obrazloženje niti navesti razlog odbijanja prijave ili registracije.

8.4. Ponuditelj Avant Car obavještava Člana o potvrdi ili odbijanju na e-mail adresu koju je Član naveo prilikom registracije. Ponuditelj Avant Car ni u kojem slučaju nije odgovoran za bilo kakvu nepravilnost e-mail adrese (greška u evidenciji, odbijena pošta i sl.)

 

9. KORIŠTENJE ELEKTRIČNIH VOZILA „Avant2Go“

9.1. Ponuditelj Avant Car Članu / Korisniku omogućuje korištenje električnih vozila „Avant2Go” pod uvjetima Članskog ugovora o korištenju električnih vozila „Avant2Go” i Općih uvjeta korištenja električnih vozila „Avant2Go” te uz naknadu za korištenje po Cjeniku ponuditelja Avant Car, nakon uspješnog završetka registracije Korisnika u Sustav „Avant2Go” (Koraci 1-4 ).

9.2. Ponuditelj Avant Car ni u jednom slučaju ne odgovara za eventualnu nemogućnost korištenja električnih vozila „Avant2Go”, zbog:

~ neuspjele ili odbijene registracije Korisnika u Sustav „Avant2Go”,

~ nefunkcionalne Mobilne aplikacije „Avant2Go”,

~ trenutne nedostupnosti električnih vozila „Avant2Go” na odabranoj stanici,

~ nemogućnosti korištenja električnog vozila „Avant2Go” zbog preniske razine električne baterije, ozljede, oštećenja, krađe ili drugih razloga koji sprečavaju odnosno onemogućuju korištenje odnosno daljnje korištenje električnog vozila „Avant2Go”,

~ privremene ili trajne blokade korištenja zbog povrede Ugovorne dokumentacije,

~ drugih razloga odnosno događaja na koje ponuditelj Avant Car nema utjecaja.

 

10. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Ponuditelj Avant Car obvezuje se da će sukladno zakonu koji uređuje zaštitu osobnih podataka, sve osobne podatke o Korisnicima koje od njih dobije na temelju ovih pravila, obrađivati i čuvati u tajnosti i isključivo u okviru ovlasti i u skladu sa svrhom prikupljanja te da:

~ dobivene osobne podatke čuvati tako da će poštivati organizacijske, tehničke i logističko-tehničke postupke i mjere s kojima se štite osobni podaci, sprječava slučajno ili namjerno neovlašteno uništavanje podataka, njihova izmjena ili gubitak i neovlaštena obrada tih podataka tako da će: štititi prostore, opremu i sustavnu programsku opremu, s kojom se osobni podaci obrađuju, onemogućiti neovlaštenim osobama pristup osobnim podacima kod njihova prijenos, uključujući prijenos putem telekomunikacijskih sredstava i mreža, osigurati učinkovit način blokiranja, uništenja, brisanja ili anonimizacije osobnih podataka i omogućiti naknadno utvrđivanje kada su pojedinačni osobni podaci uneseni u bazu osobnih podataka korišteni ili na drugi način obrađeni i od koga, odnosno za razdoblje za koje se odgovarajući podaci pohranjuju,

~ moguće osjetljive osobne podatke prilikom obrade posebno označiti i osigurati tako da se neovlaštenim osobama uskrati pristup do njih,

~ prostore u kojima se nalaze nositelji osobnih podataka, štititi s organizacijskim i fizičkim ili tehničkim mjerama koje neovlaštenim osobama onemogućuju pristup do osobnih podataka,

~ nakon prestanka ugovornog, odnosno poslovnog odnosa, sve stečene osobne podatke, bez odlaganja na ogovarajući način uništiti ili anonimizirati a oboje nakon isteka vremena koje zahtjeva ili opravdava njihovo čuvanje.

 

Ova pravila o registraciji u Sustav „Avant2Go“ stupaju na snagu u roku od 15 dana (u 00:00 sati) od dana objave na mrežnoj stranici ponuditelja Avant Car http://www.avant2go.hr/.

Izmjene i dopune ovih pravila stupaju na snagu u roku 15 dana (u 00:00) od dana objave na mrežnoj stranici ponuditelja Avant Car http://www.avant2go.hr/ i Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go“, pri čemu se za uređivanje postupaka, započetih prije stupanja na snagu izmjena i dopuna primjenjuju ova pravila, ali ne duže od 5 (pet) dana od dana prijave u Sustav „Avant2Go” po točki 5. ovih pravila.

AVANT CAR d.o.o.

Zagreb, 1.12.2022.

----

PRAVILA O REGISTRACIJI ZA PRAVNE OSOBE

1. PONUDITELJ KORIŠTENJA ELEKTRIČNIH VOZILA »Avant2Go«

Tvrtka: AVANT CAR d.o.o.

Sjedište: Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb, Hrvatska

POZIVNI CENTAR: 0800 200 201 (svaki dan od 00:00 do 24:00 sati svakog dana tijekom godine)

E-pošta: support@avant2go.hr

Internet stranica: http://www.avant2go.hr/

Bankovni račun: HR9023400091110700601 u Privredna banka Zagreb d.d.

OIB: 78707119336

Porezni broj: HR 78707119336

 

2. KORIŠTENJE I ZNAČENJE IZRAZA

2.1. Izrazi u ovim pravilima o registraciji koji se odnose na osobe navedeni su u obliku muškog roda i jednako se odnose i na žene i muškarce.

2.2. U ovim pravilima izrazi imaju sljedeće značenje:

~ ponuditelj ili AVANT CAR d.o.o. ili Avant Car ponuditelj je korištenja električnih vozila „Avant2Go”,

~ korištenje (car sharing) ili korištenje električnih vozila „Avant2Go” (car sharing „Avant2Go”) je kratkoročno iznajmljivanje električnih vozila „Avant2Go” na unaprijed određenim lokacijama (stanicama) 24 sata dnevno, svaki dan u godini,

~ Sustav „Avant2Go“ je logično povezana cjelina Ugovorne dokumentacije, mobilne aplikacije „Avant2Go” (APP) i druge dokumentacije ponuditelja Avant Car, koji Korisniku omogućuje korištenje električnih vozila „Avant2Go“ na području Republike Hrvatske,

~ registracija u Sustav „Avant2Go“ je postupak, sastavljen od  pet koraka. Korisnik može koristiti električna vozila „Avant2Go“, samo nakon uspješno završenog postupka registracije Člana/Korisnika u Sustav „Avant2Go“,

~ aktivacija Korisnika u Sustav „Avant2Go“ ili aktivacija APP je zadnji korak u postupku registracije u Sustav „Avant2Go“, kada Korisnik može koristiti električna vozila „Avant2Go“,

~ APP ili Mobilna aplikacija „Avant2Go“ je aplikacija putem koje djeluje Sustav „Avant2Go“,

~ Ugovorna dokumentacija uključuje Članski ugovor, Opće uvjete, Cjenik, Popis lokacija i ova Pravila. Trenutno važeća ugovorna dokumentacija (osim Članskog ugovora) uvijek je dostupna u Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go“ (APP),

~ Ostala dokumentacija su Često postavljana pitanja i odgovori (FAQ), zaštita osobnih podataka, Uvjeti korištenja APP i internet stranice ponuditelja, Izjava o privatnosti i druge relevantne upute, preporuke i informacije ponuditelja Avant Car. Trenutno važeća ostala dokumentacija Ponuditelja Avant Car uvijek je dostupna na mrežnoj adresi http://www.avant2go.hr / i u Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go“ (APP),

~ Lokacija ili lokacija „Avant2Go“ je mjesto gdje je moguće električno vozilo „Avant2Go“ preuzeti na korištenje i na kojem je moguć povrat električnog vozila „Avant2Go“ iz korištenja. Trenutno ažurirani Popis lokacija objavljen je na mrežnoj stranici http://www.avant2go.hr / i u Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go“ (APP),

~ Članski ugovor ili Članski ugovor o korištenju električnih vozila „Avant2Go“ je ugovor s kojim se prije završetka registracije Korisnika u Sustav „Avant2Go“ dogovaraju prava i obveze Člana, Korisnika i Platitelja korištenja električnih vozila „Avant2Go“,

~ Član je fizička osoba koja sklapa Članski ugovor o korištenju električnih vozila „Avant2Go” i usvaja Opće uvjete korištenja električnih vozila „Avant2Go” i druga pravila Sustava „Avant2Go“.

~ Prvi Korisnik ili Korisnik kada nije posebno navedeno da se radi o prvom korisniku, je fizička osoba koja temeljem Ugovora o članstvu ima pravo na korištenje električnih vozila „Avant2Go“. Prvi korisnik je zakonski zastupnik Člana.

~  Drugi Korisnik ili Korisnik kada nije posebno navedeno da se radi o drugom Korisniku, je svaka druga fizička osoba koja uz prvog Korisnika koristi električna vozila „Avant2Go“, a koja je imenom navedena u dodatku Ugovora o članstvu.

~ Platitelj je osoba koja se obvezuje podmiriti naknadu za korištenje električnih vozila „Avant2Go” i moguće druge troškove koji proizlaze iz razmjene električnih vozila „Avant2Go” od strane Korisnika. U pravilu, Platitelj je jednak Članu, osim u slučajevima kada u njegovo ime obveze plaćanja preuzima treća osoba koja nije Član odnosno Korisnik (npr. Član / Korisnik je vozač Platitelja koji ne može voziti električno vozilo odnosno ne može dobiti dozvolu za vožnju zbog tjelesnih prepreka, ili je Platitelj roditelj ili supružnik, ili druga povezana osoba s Članom / Korisnikom ili u slučaju postojanja drugih opravdanih razloga odnosno prepreka,

~ Opći uvjeti ili Opći uvjeti korištenja električna vozila „Avant2Go“ su pravila korištenja električnih vozila „Avant2Go” koja se primjenjuju uz Članski ugovor i drugu Ugovornu dokumentaciju (ova pravila, Cjenik i Popis stanica),

~ Cjenik je trenutno važeći jednostrani dokument Ponuditelja Avant Car, koji određuje visinu naknada i drugih troškova koji proizlaze iz korištenja električnih vozila „Avant2Go” i nude povremene promotivne pakete. Sve cijene uključuju PDV od 25%.

~ Pozivni centar pruža Korisnicima operativnu pomoć 24 sata dnevno svaki dan u godini (24/7).

 

3. POSTUPAK REGISTRACIJE U SUSTAV „Avant2Go”

3.1. Korisnik može koristiti električna vozila „Avant2Go” nakon registracije u Sustav „Avant2Go“. Postupak registracije u Sustav „Avant2Go” uključuje sljedeće korake detaljnije utvrđene u nastavku:

~ Korak 1: besplatno preuzimanje  Mobilne aplikacije „Avant2Go“ (APP) na pametni telefon Člana / Korisnika

~ Korak 2: Potpis Članskog ugovora o korištenju električnih vozila “Avant2Go” i potvrda Ugovorne i druge dokumentacije.

~ Korak 3: Kratka praktična prezentacija za korištenje usluge “Avant2Go” i  upravljanje  električnim vozilima “Avant2Go”.

 

~ Korak 4: Kreiranje korisničkog računa i prijava u sustav “Avant2Go”.

~ Korak 5: Završetak registracije u sustavu “Avant2Go” aktivacijom korisničkog računa Avant2Go”.

3.2. Ponuditelj Avant Car preporučuje da Član / Korisnik prije prijave u Sustav „Avant2Go” provjeri dostupnost korištenja električnih vozila „Avant2Go” na području svojeg kretanja prema Popisu lokacija koji je objavljen u Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go” (APP) i na mrežnoj stranici http://www.avant2go.hr/.

4. KORAK 1: PREUZIMANJE MOBILNE APLIKACIJE „Avant2Go”

4.1. Mobilna aplikacija „Avant2Go” (APP) funkcionira u okruženju operacijskog sustava iOS (najmanje 9.0 verzija) i Android (najmanje 4.1 verzija). Pametni mobilni telefon, na kojeg se instalira APP, odgovarajuće operativno okruženje u kojem APP funkcionira i funkcionalna internetska veza (preporučljiva LTE/4G) osigurava sam Član / Korisnik.

4.2. APP je jednostavno dostupan i objavljen na „Apple Store“ i „Google Play“.

4.3. Korisnik putem standardnog postupka besplatno prenosi APP na svoj mobilni telefon s operacijskim sustavom iz „Apple Store” ili „Google Play”.Ponuditelj Avant Car Mobilnu aplikaciju „Avant2Go” predaje Korisniku na uporabu, bez dodatne naknade ili pristojbe, dok su troškovi prijenosa, postavljanja i korištenja APP isključivo troškovi Korisnika prema cjeniku njegova mobilnog operatera.

 

5. KORAK 2: POTPIS ČLANSKOG UGOVORA

5.1. Član ili njegov zakonski zastupnik potpisuje Članski ugovor o korištenju vozila „Avant2Go“, čime izričito izjavljuje da prihvaća i upoznat je s Ugovornom dokumentacijom (Ugovor o članstvu, Opći uvjeti korištenja električnih vozila „Avant2Go“, Cjenik , Popis lokacija i ova Pravila). Potpisom Članskog ugovora, Član potvrđuje da je upoznat sa sadržajem druge dokumentacije (Često postavljana pitanja i odgovori (FAQ), Politika zaštite osobnih podataka, Uvjeti korištenja APP i internet stranice ponuditelja, Politika privatnosti i druge relevantne upute, preporuke i informacije Ponuditelja Avant car) te da isti izričito prihvaća. Trenutno važeća Ugovorna i druga dokumentacija je uvijek dostupna u Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go” (APP), koja sadrži Popis lokacija i cijene korištenja vozila.

5.2. Nakon potpisivanja Ugovora o članstvu, prvi Korisnik, odnosno Član ili njegov zakonski zastupnik, svoju važeću vozačku dozvolu predaje Ponuditelju Avant Car na uvid te se ista skenira. Alternativno, ako Mobilna aplikacija “Avant2Go” to dopušta, Član ili njegov zakonski zastupnik može snimiti sliku prednje i stražnje strane vozačke dozvole i prenijeti je izravno u APP. Ukoliko u trenutku potpisivanja Članskog ugovora postoji više Korisnika koji će koristiti vozila “Avant2Go”, u okviru  korporativne usluge korištenja električnih vozila “Avant2Go”, potrebna je osobna prisutnost svakog drugog Korisnika radi potpisivanja suglasnosti (dokument: Imenovanje korisnika) i predočenje važeće vozačke dozvole. Alternativno, ako Mobilna aplikacija “Avant2Go” to dopušta, drugi Korisnik može snimiti sliku prednje i stražnje strane svoje vozačke dozvole i svoju sliku (“selfie”) te ih izravno učitati u APP. Ukoliko Član naknadno doda drugog Korisnika,, odnosno nakon potpisivanja Ugovora o članstvu, prilikom potpisivanja suglasnosti (dokument: Imenovanje Korisnika), osim Člana ili njegovog zakonskog zastupnika, potrebna je prisutnost drugog Korisnika i predočenje njegove vozačke dozvole, pri čemu takav drugi korisnik može, ako mobilna aplikacija "Avant2Go" to dopušta, alternativno učitati fotografije vozačke dozvole i autoportret ("selfie") izravno u APP

 

6. KORAK 3: KRATKA PRAKTIČNA PREZENTACIJA “Avant2Go”

6.1. Kratka praktična prezentacija za upravljanje električnim vozilima “Avant2Go”, usmjerena je na stjecanje znanja o korištenju električnih vozila “Avant2Go” i korisničkom iskustvu “Avant2Go-a”.

6.2. Prezentacija se provodi u pravilu u sjedištu ili jednoj od poslovnica Člana, u grupnom ili individualnom pristupu.

 

7. KORAK 4: PRIJAVA U SUSTAV „Avant2Go”

7.1. Član – pravna osoba (ili njen zakonski zastupnik) koja se želi registrirati u Sustav „Avant2Go”, osobno se prijavljuje u Sustav „Avant2Go” u sjedištu ponuditelja AVANT CAR d.o.o. u u Zagrebu, Savska Opatovina 36.

7.2. Prilikom prijave u sustav “Avant2Go” Prvi Korisnik ulazi u točku 5.4. u kojoj samostalno bira osobnu lozinku ili autentifikacijski kod, koji se mora sastojati od najmanje 8 (osam) znakova (brojeva i slova, osim crtica). Odabrana lozinka je kodirana i vidljiva samo Korisniku. Ponuditelj Avant Car nema pristup lozinci niti u jednom trenutku. Odabranom osobnom lozinkom Korisnik aktivira mobilnu aplikaciju “Avant2Go”. Korisnik je dužan čuvati osobnu lozinku kao tajnu i ne smije odati niti prenijeti na korištenje bilo kojoj drugoj osobi.

7.3. Osnovni uvjeti za prijavu Člana / Korisnika su:

~ Član – osoba s prebivalištem u Republici Hrvatske (stanovnik, stalno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a stranac, privremeno ili stalno boravište ili je u radnom odnosu s poslodavcem sa sjedištem u Republici Hrvatskoj),

~ Korisnik je star više od 21 godinu i ima važeću vozačku dozvolu najmanje 1 godinu,

~ Član / Platitelj ima otvoren bankovni transakcijski račun / u Republici Hrvatskoj i važeću kreditnu karticu (Visa, Mastercard, Diners,) za vrijeme trajanja Članskog ugovora,

~ Član / Korisnik / Platitelj –pravna osoba ne smije biti u postupku prisilnog stečaja i likvidacije, nema blokiran bankovni račun, nema blokiran bankovni transakcijski račun i nema nepodmirenih dospjelih obveza prema ponuditelju Avant Car ili do trgovačkih društava koje su povezane s Ponuditeljem Avant Car.

7.4. Za uspješnu prijavu u profil Korisnik  osigurava:

- Podaci tvrtke: naziv tvrtke, sjedište i adresa poslovanja, matični broj, porezni broj

- Podaci zakonskog zastupnika Člana: ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona,

- Podatke o sredstvu plaćanja: podatke o banci kod koje je otvoren račun, uključujući IBAN, broj računa, datum otvaranja računa,

- Podaci svih osoba (zakonskih zastupnika i onih zaposlenika) koji će koristiti električne automobile “Avant2Go” o trošku Člana, s osobnim podacima: ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, porezni broj, državljanstvo, e-mail adrsu i broj telefona, te podatke o važećoj vozačkoj dozvoli (sken, broj, država, datum izdavanja i datum valjanost),

- Plaćanje registracije (naknada za prvog Korisnika ili kupnja odabranog paketa),

- Osiguranja za naplatu (uplata jamčevine, kreditna kartica, mjenice, garancija, bonitet tvrtke i sl.) prema Članskom ugovoru.

7.5. Plaćanje prve kupnje (naknada za upis odnosno odabrani registracijski ili promotivni paket) prema cjeniku Ponuditelja Avant Car, može se izvršiti:

~ na transakcijski račun ponuditelja:

- AVANT CAR d.o.o., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb,

- broj bankovnog računa HR9023400091110700601 u Privredna banka Zagreb d.d.,

- svrha plaćanja SUPP,

- poziv na broj Član prima prilikom registracije odnosno potvrdom na e-poštu prilikom prijave.

 

8. KORAK 5: ZAVRŠETAK REGISTRACIJE U SUSTAV „Avant2Go“

8.1. Završetak registracije u Sustav „Avant2Go” obavlja se aktiviranjem Korisnika za dijeljenje električnih vozila “Avant2Go” za poslovnu upotrebu.

8.2. Prilikom registracije u sustav “Avant2Go”, svaki korisnik imenovan od strane Člana, postupa u skladu s točkom 7.2. ovih Pravila.

8.3. Nakon aktivacije Korisnika od strane Ponuditelja Avant Car, Korisnik može započeti korištenje električnih vozila “Avant2Go” u poslovne svrhe.

8.4.. Mobilna aplikacija „Avant2Go” ima ključno značenje za cjelokupno korištenje električnih vozila „Avant2Go” i koristi se za:

~ rezervaciju električnog vozila „Avant2Go”,

~ sklapanje Ugovora o svakom korištenju električnog vozila „Avant2Go” na daljinu,

~ otključavanje i zaključavanje vozila,

~ završetak korištenja električnog vozila „Avant2Go”,

~ utvrđivanje vremena preuzimanja i vraćanja električnog vozila „Avant2Go”,

~ utvrđivanje odnosno potvrđivanje ostalih relevantnih činjenica s obzirom na korištenje vozila, kao što proizlazi iz Članskog ugovora o korištenju električnih vozila „Avant2Go” i Općih uvjeta korištenja električnih vozila „Avant2Go”.

 

9. ODBIJANJE PRIJAVE ILI REGISTRACIJE ČLANA

9..1.Ponuditelj Avant car provjerava sve podatke koje je Član/Korisnik dao tijekom registracije, te potvrđuje ili odbija zahtjev.

 9.2. Ponuditelj Avant car može u bilo kojem trenutku odbiti registraciju prvog i ostalih Korisnika tijekom postupka registracije u sustavu “Avant2Go”, uključujući i nakon potpisivanja Ugovora o članstvu.. Između ostalog, razlog odbijanja može biti:

·        Neispunjavanje osnovnih uvjeta Člana/Korisnika definiranih u članku 7.3. ovih Pravila,

·        Neplaćanje  upisnine ili ne-kupnja odabranog registracijskog odnosno promotivnog paketa

·        Za Člana ili Korisnika: nepotpuni i/ili očito netočni ili neistiniti podaci, odnosno neusklađenost podataka koje je Korisnik naveo prilikom registracije i podataka iz dostavljene dokumentacije

·        Član/Platitelj odbije dostaviti ovlaštenje za prijenos sredstava (jamčevinu) ili ne dostavi drugi instrument osiguranja

·        Za pojedinog korisnika: Obrazac “Zakazivanje korisničkog termina” nije ispravno ispunjen ili potpisan, odnosno

·        Član ima nepodmirene obveze prema društvima, koja su prema odredbama zakona kojim se uređuju trgovačka društva, povezana sa Ponuditeljem Avant Car  iliu čijem vlasništvu sudjeluje Ponuditelj Avant Car

·        Drugi razlozi prema internoj provjeri Člana/Korisnika/Platitelja i prema vlastitoj procjeni Ponuditelja Avant Car otežavaju ili onemogućuju sklapanje ugovornog odnosa.

9.3. Ponuditelj Avant Car, u slučaju odbijanja registracije Korisnika u sustavu “Avant2Go”,   nije dužan dati obrazloženje niti navesti razlog odbijanja prijave ili registracije.

9.4 Ponuditelj Avant Car dužan je vratiti Članu već izvršene uplate u roku od 8 (osam) dana od odbijanja, pri čemu Član nije dužan vratiti već izvršene uplate u visini administrativnog troška obrade odbijene prijave Člana prema cjeniku.

9.5. Ponuditelj Avant Car obavještava Člana o potvrdi ili odbijanju na e-mail adresu koju je Član naveo prilikom registracije. Ponuditelj Avant Car ni u kojem slučaju nije odgovoran za bilo kakvu nepravilnost e-mail adrese (greška u evidenciji, odbijena pošta i sl.)

 

10. KORIŠTENJE ELEKTRIČNIH VOZILA „Avant2Go“

10.1. Ponuditelj Avant Car Članu / Korisniku omogućuje korištenje električnih vozila „Avant2Go” pod uvjetima Članskog ugovora o korištenju električnih vozila „Avant2Go” i Općih uvjeta korištenja električnih vozila „Avant2Go” te uz naknadu za korištenje po Cjeniku ponuditelja Avant Car, nakon uspješnog završetka registracije Korisnika u Sustav „Avant2Go” (Koraci 1-5 ).

10.2. Ponuditelj Avant Car ni u jednom slučaju ne odgovara za eventualnu nemogućnost korištenja električnih vozila „Avant2Go”, zbog:

~ neuspjele ili odbijene registracije Korisnika u Sustav „Avant2Go”,

~ nefunkcionalne Mobilne aplikacije „Avant2Go”,

~ trenutne nedostupnosti električnih vozila „Avant2Go” na odabranoj stanici,

~ nemogućnosti korištenja električnog vozila „Avant2Go” zbog preniske razine električne baterije, ozljede, oštećenja, krađe ili drugih razloga koji sprečavaju odnosno onemogućuju korištenje odnosno daljnje korištenje električnog vozila „Avant2Go”,

~ privremene ili trajne blokade korištenja zbog povrede Ugovorne dokumentacije, drugih razloga ili događaja na koje Ponuditelj Avant Car nema utjecaja.

 

11. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

11.1. Ponuditelj Avant Car obvezuje se da će sukladno zakonu koji uređuje zaštitu osobnih podataka, sve osobne podatke o Korisnicima koje od njih dobije na temelju ovih pravila, obrađivati i čuvati u tajnosti i isključivo u okviru ovlasti i u skladu sa svrhom prikupljanja te da:

~ dobivene osobne podatke čuvati tako da će poštivati organizacijske, tehničke i logističko-tehničke postupke i mjere s kojima se štite osobni podaci, sprječava slučajno ili namjerno neovlašteno uništavanje podataka, njihova izmjena ili gubitak i neovlaštena obrada tih podataka tako da će: štititi prostore, opremu i sustavnu programsku opremu, s kojom se osobni podaci obrađuju

~onemogućiti neovlaštenim osobama pristup osobnim podacima kod njihova prijenos, uključujući prijenos putem telekomunikacijskih sredstava i mreža, osigurati učinkovit način blokiranja, uništenja, brisanja ili anonimizacije osobnih podataka i omogućiti naknadno utvrđivanje kada su pojedinačni osobni podaci uneseni u bazu osobnih podataka korišteni ili na drugi način obrađeni i od koga, odnosno za razdoblje za koje se odgovarajući podaci pohranjuju,

~ prostore u kojima se nalaze nositelji osobnih podataka, štititi s organizacijskim i fizičkim ili tehničkim mjerama koje neovlaštenim osobama onemogućuju pristup do osobnih podataka,nakon prestanka ugovornog, odnosno poslovnog odnosa, sve stečene osobne podatke, bez odlaganja na ogovarajući način uništiti ili anonimizirati a oboje nakon isteka vremena koje zahtjeva ili opravdava njihovo čuvanje.

11.2. Ponuditelj Avant Car će proslijediti prikupljene osobne podatke Korisnika, koji također koristi usluge tvrtke povezane s Ponuditeljem Avant Car. U tom slučaju, osobni podaci se prenose na obradu u svrhu izvršavanja ugovornog odnosa, identifikacije kupca i utvrđivanja ispunjava li Korisnik sve uvjete za korištenje usluga, te ima li podmirene sve dospjele obveze prema Ponuditelju Avant Car, pri čemu Ponuditelj Avant Car prenosi osobne podatke povezanim društvima samo mjeri potrebnoj za tu svrhu.

Ova pravila o registraciji u Sustav „Avant2Go“ stupaju na snagu u roku od 15 dana (u 00:00 sati) od dana objave na mrežnoj stranici ponuditelja Avant Car http://www.avant2go.hr/.

Izmjene i dopune ovih pravila stupaju na snagu u roku 15 dana (u 00:00) od dana objave na mrežnoj stranici Ponuditelja Avant Car http://www.avant2go.hr/ i Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go“, pri čemu se za uređivanje postupaka, započetih prije stupanja na snagu izmjena i dopuna primjenjuju ova pravila, ali ne duže od 5 (pet) dana od dana prijave u Sustav „Avant2Go” po točki 5. ovih pravila.

AVANT CAR d.o.o.

Zagreb, 1.12.2022.